Astronomski večer september 2020

Zasaditev zelene strehe 29. 9. 2020

Otvoritev zelene strehe 28. 9. 2020

OPB – 1. b v gozdičku

Prvi šolski dan