Poslovnik sveta šole

Najvišji ORGAN UPRAVLJANJA je SVET ŠOLE,  ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (Jure Kristan, dr. Neven Polajnar, Ana Štromajer), trije predstavniki staršev (Tina Kokalj, Miha Štucin, __________) in pet predstavnikov delavcev šole (Marko Popit, Tomi Tomšič, Klavdija Debelak, Rebeka Zupanec in Polona Kavčič).

2020

2019

Zapisnik 11. 6. 2019

Zapisnik 3. 10. 2019

Zapisnik 26. 11. 2019

2018

Zapisnik 28. 2.2018

Zapisnik 5. 6. 2018

Zapisnik 2. 10. 2018