Uspešno smo oddali 3 fotografije, ki so se potegovale za nagrado v sklopu Merkurjevega natečaja Za lepšo šolo. Glasovali smo lahko vsak dan od začetka do zaključka natečaja za 3 fotografije.

Naše tri najlepše fotografije pa so bile:

Bojan Pauković, 7. a, Ajda Torkar, 4. c, Žiga Likozar, 2. b

  

Na prva tri mesta se žal nismo uvrstili, smo pa za sodelovanje v natečaju prejeli deset paketov semen različnega okrasnega cvetja (cinije, kapucinke, kozmeje, mini sončnice in boreč).

mentorica Martina Kern