Tarik Bronja je za šolo izdelal koš za odpadne baterije. V pomoč mu je bila Neža Leban. Koš smo postavili v preddverje šole.