Seznam zadolžitev za vse razrede in predmete je na spodnji povezavi:

POUK NA DALJAVO – OŠ Staneta Žagarja Kranj

Geslo ste vsi starši dobili preko sporočil v Lopolisu. V primeru, da gesla niste prejeli, se obrnite na razrednike.

NASVETI ZA DELO DOMA