Razred Učitelj/ica Razred
1. a Gabi Čimžar 3
1. b Meta Zibelnik nova učilnica, OPB v 3 ali 4
1. c Lucija Legat 4
2. a Mateja Smolej 6
2. b Slađana Ristić 7
3. a Simona Benedik 24, OPB v 21
3. b Polona Kavčič 21
4. a Marjetka Svoljšak 43
4. b Emiliana Logar 44
4. c Polona Zevnik 5
5. a Andreja Zakotnik 23
5. b Anja Bernik GUM
6. a Sabina Kolman LUM
6. b Marko Popit TIT
6. c Klaudija Habjan prizidek
7. a Lidija Švigelj 52
7. b Neva Pogačnik 54
8. a Tomi Tomšič 46
8. b Lejla Sirk 25
9. a Mirjam Sitar GOS
9. b Breda Markelj 45
9. c Anita Zalašček Pogačnik 22

 

Razred Učitelj/ica Razred
OPB I. skupina, 1. a in 1. c Ida Ažbe 3
OPB, II. skupina, 1. b in 1. c Sonja Kadivec, Maja Kejžar 4
OPB III. skupina, 2. b in 1. c Eva Tomažič 7
OPB IV. skupina, 2. a in 2. b Petra Prosen 6
OPB V. skupina, 3. a in 3. b Martina Kern, Primož Šeme 21
OPB VI. skupina, 3. a in 4. a Rebeka Zupanec 43
OPB VII. skupina, 4. a, 4. b in 4. c Klaudija Habjan 44
OPB VIII. skupina, 5. razred Klaudija Habjan 44

 

 

Učitelj Poučuje
Irena Černe TJA: 6. b, 7. b, 8. r/D, 9. r/D
Polona Gašperšič SLJ: 7. b, 8. r/D, 9.  r/D
Alenka Glastovec MAT: 8. r./D, 9. r./D
Saša Grimšič TJA: 5. a, 5. b, 6. c
Anja Draksler SLJ: 6. a, 6. b, 6. c
Maja Kejžar

TJA: 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b, 4. c,

NIP TJA 1. r

Martina Kern NIP: RAC
Jana Kovač IP: GKL
Darja Lebar

ŠPO: 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7. b, 9. a, 9. b, 9. c

IP: ODB

NIP: ŠPORT

Branko Milovanovič

ŠPO: 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 8. a, 8. b, 9. c

IP: NOG, ŠZZ, ŠSP

NIP: ŠPORT

Polona Sodnik ZGO: 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. c
Julijana Šarčević

GUM: 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b,

9. a, 9. b, 9. c

IP: KRI

NIP UMETNOST

Primož Šeme ŠPO: 4. c, 4. b
Katarina Škufca IP: ŠI 1, ŠI 2
Rebeka Zupanec

IP: NI 1, NI 2, NI 3

NIP: NEMŠČINA

Marko Žun

ŠPO:  6. a, 6. b, 6. c, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b

IP:  ŠZZ, ŠSP