Priporočila NIJZ

Pravilnik o oddajanju prostorov v uporabo

Cenik oddajanja šolskih prostorov

Vloga za uporabo telovadnice in pripadajočih prostorov

Vloga za uporabo drugih prostorov zavoda

Podpisane in z žigom opremljene vloge lahko pošljete po navadni pošti ali odčitane pošljete po e-pošti na naslov os.szagar@osszkr.si.