Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo začeli zbirati vloge za uporabo prostorov zavoda za šolsko leto 2021/22. Zbirali jih bomo do polne zasedenosti.

Objavljamo tudi Pravilnik o oddajanju prostorov v uporabo, katerega priloga je tudi Cenik za uporabo prostorov zavoda (oba dokumenta sta objavljena na spletni strani šole). Zainteresirani za najem lahko svoj interes izkažete z Vlogo za uporabo telovadnice in pripadajočih prostorov ali Vlogo za uporabo drugih prostorov zavoda.

Priporočila NIJZ

Pravilnik o oddajanju prostorov v uporabo

Cenik oddajanja šolskih prostorov

Vloga za uporabo telovadnice in pripadajočih prostorov

Vloga za uporabo drugih prostorov zavoda

Podpisane in z žigom opremljene vloge lahko pošljete po navadni pošti ali odčitane pošljete po e-pošti na naslov os.szagar@osszkr.si.

Informacijo o možnostih koriščenja prostorov vam bomo posredovali čim prej.

Šolske prostore bo možno uporabljati od septembra 2021 dalje s predhodnim podpisom pogodbe.

Lep pozdrav,

Fani Bevk, ravnateljica