Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo začeli zbirati vloge za uporabo prostorov zavoda za šolsko leto 2019/20. Zbirali jih bomo do polne zasedenosti.

Objavljamo tudi Pravilnik o oddajanju prostorov v uporabo, katerega priloga je tudi Cenik za uporabo prostorov zavoda (oba dokumenta sta objavljena na spletni strani šole). Zainteresirani za najem lahko svoj interes izkažete z Vlogo za uporabo telovadnice in pripadajočih prostorov ali Vlogo za uporabo drugih prostorov zavoda.

 

Pravilnik o oddajanju prostorov v uporabo

Cenik oddajanja šolskih prostorov

Vloga za uporabo telovadnice in pripadajočih prostorov

Vloga za uporabo drugih prostorov zavoda

 

 

 

Podpisane in z žigom opremljene vloge lahko pošljete po navadni pošti, prinesete osebno ali odčitane pošljete po e-pošti na naslov os.szagar@osszkr.si.

 

Informacijo o možnostih koriščenja prostorov vam bomo posredovali čim prej.

Šolske prostore bo možno uporabljati od septembra 2019 dalje s predhodnim podpisom pogodbe.

 

Lep pozdrav,

Fani Bevk, ravnateljica