Šolski sklad pomaga vsem učencem pri financiranju ene dejavnosti. Osnovni namen šolskega sklada  je pomoč socialno ogroženim in nadarjenim učencem, da se lahko enakovredno udeležijo nadstandardnega programa šole.

V sklad prispevajo posamezna podjetja, starši in učenci s skupnimi akcijami. Šolski sklad deluje po sprejetih pravilih, predstavljajo pa ga člani upravnega odbora: Tomi Tomšič (predsednik), Simona Benedik (zapisnikarica), Polona Zevnik, Marko Popit, Miha Štucin, Ana Vučina Vršnak in Jana Petras.

 Tudi v letošnjem letu bodo člani sprejeli načrt oziroma namen porabe zbranih sredstev.

 Št. TRR 01252-6030657961        sklic:   29908

 Zahvaljujemo se vsem, ki boste prispevali v dobro naših in vaših otrok.

 

Upravni  odbor šolskega sklada

KOMISIJA ZA SUBVENCIJE

Na šoli v okviru Šolskega sklada deluje Komisija za subvencije, ki pregleduje celotno pomoč prehrane, pomoč socialno šibkim družinam pri kritju plačil dni dejavnosti, šol v naravi …

Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko vložijo vlogo za dodelitev pomoči. Obrazec Vloga za dodelitev pomoči dobite v šolski svetovalni službi pri Neži Zelinka, na spletni strani šole in na prvem roditeljskem sestanku. Vlogo skupaj z dokazili oddate v šolsko svetovalno službo.

Vloge za pomoč bomo sprejemali do petka, 18. septembra 2020, ob morebitni finančni spremembi v družini pa tudi med šolskim letom.