Knjižničarka: Jana Kovač

Telefon: 04 280 2824

E-pošta: jana.kovac@osszkr.si

Šolska knjižnica v 2. nadstropju šole je primerno založena z leposlovjem in strokovno literaturo, revijami in ostalim gradivom. Knjižnico vodi knjižničarka Jana Kovač. V preteklem šolskem letu smo začeli uporabljati program COBISS, to je enoten program za obdelavo in izposojo knjig, ki ga uporabljajo vse knjižnice v Sloveniji. Program omogoča tudi vpogled, rezervacijo in podaljšanje knjig pod rubriko MOJA KNJIŽNICA. Uporabniško ime za to storitev je ime učenca, geslo pa številka izkaznice. To storitev bodo učenci lahko začeli uporabljati v tem šolskem letu.

 URNIK KNJIŽNICE ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA

  • PRVI ALI DRUGI DALJŠI ODMOR (KO NIMAJO MALICE) – učencem bo omogočeno, da najmanj enkrat tedensko obiščejo knjižnico v času pouka.
  • Po končanem pouku (glede na odprtost knjižnice po pouku).

URNIK KNJIŽNICE ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA

Knjižnica je odprta med odmori in po pouku po urniku na vratih.

ROK IZPOSOJE

  • leposlovje in ostale knjige: 21 dni
  • knjige za domače branje: 14 dni ali manj (po dogovoru)

ZAMUDNINA

0,01 EUR na dan za knjigo (samo za dneve, ko je pouk).

Zamudnina se obračunava učencem od 4. do 9. razreda.

IZKAZNICE

Učenci zaenkrat ne uporabljajo izkaznic, saj imamo v knjižnici posebno evidenco nalepk članov. Učenci vsakič dobijo izpis gradiva, ki si ga izposodijo. 

UČBENIŠKI SKLAD

Učenci 1., 2. in 3. razredov komplete dobijo brezplačno v šoli, ob zaključku šolskega leta delovne zvezke obdržijo. 

UČBENIKE si lahko učenci brezplačno izposodijo v šoli, po izposoji jih morajo ustrezno oviti in se vanje podpisati. Za poškodovane in izgubljene učbenike plačajo odškodnino (eno ali dve tretjini cene učbenika).

Ob zaključku šolskega leta učenci komplet učbenikov vrnejo, na začetku novega šolskega leta pa dobijo učbenike za naslednji razred.

MLADINSKI TISK

Učenci v šoli lahko naročijo najrazličnejše revije.

Za mladinski tisk je poverjenica knjižničarka Jana Kovač.

Položnice za revije boste naročniki dobili na dom, revije pa boste dobivali na dom ali v šolo.