Na spletni strani Republiškega informacijskega centra

si učenci in starši preberejo splošne informacije:

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

***

Sklep o izboru največ štirih predmetov

V skladu z zakonodajo na začetku vsakega šolskega leta ministrica za izobraževanje, znanost in šport izda sklep o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2021/2022.

Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta so:

  • geografija
  • kemija
  • tehnika in tehnologija
  • tuji jezik

S posebnim sklepom je določeno tudi iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni šoli.

Na naši šoli se bo v šolskem letu 2021/2022 preverjalo znanje iz tujega jezika.