Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko,

lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javnoveljavnim programom, je na predlog staršev in z odločitvijo ravnatelja oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Oznaka Predmet Učitelj
NI 1 NEMŠČINA 1 Rebeka Zupanec
NI 2 NEMŠČINA 2 Rebeka Zupanec
NI 3 NEMŠČINA 3 Rebeka Zupanec
ŠI 1 ŠPANŠČINA 1 Katarina Škufca
ŠI 2 ŠPANŠČINA 2 Katarina Škufca
GKL GLEDALIŠKI KLUB Jana Kovač
KR1 KLAVIATURA IN RAČUNALNIK I Julijana Šarčević
LS1 LIKOVNO SNOVANJE 1 Sabina Kolman
LS3 LIKOVNO SNOVANJE 3 Sabina Kolman
PFE PROJEKTI  IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE Neva Pogačnik
POK POSKUSI V KEMIJI Lidija Švigelj
TVZ TURISTIČNA VZGOJA Tomi Tomšič
OGL OBDELAVA GRADIV – LES Marko Popit
RVT ROBOTIKA V TEHNIKI Marko Popit
ŠZZ ŠPORT ZA ZDRAVJE Branko Milovanovič Marko Žun
ŠSP ŠPORT ZA SPROSTITEV Marko Žun
IŠP IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA Darja Lebar
IŠP IZBRANI ŠPORT – NOGOMET Branko Milovanovič