Zelena inovacija, ki nas spodbuja v trajnosten način življenja

Letos bo naša šola sodelovala pri projektu Zeleni pingvin.

Zeleni pingvin je družbena in tehnološka inovacija, ki rešuje okoljske in družbene izzive s pomočjo izobraževanja in vključevanja prebivalcev.

S projektom Zeleni pingvin prvenstveno izobražujemo šolske otroke, kako zmanjšati ogljične emisije ter predvsem kako uporabljati manj virov energije. Projekt temelji na pametnih digitalnih tehnologijah za spremljanje podatkov porabe virov energije, ki se jih nato predstavi otrokom skozi igro na preprost in razumljiv način.

V okviru projekta bo postavljena aplikacija oziroma platforma, v kateri bodo otroci preko nalog različnih težavnostnih stopenj spoznavali kaj sploh povzroča ogljični odtis in kaj lahko sami naredijo za izboljšanje obstoječega stanja. S pomočjo platforme se bodo učenci aktivno vključevali v reševanje podnebnih težav in pripomogli k dekarbonizaciji. Hkrati pa bo platforma omogočala tudi sodelovanje in povezovanje med oddelki ter šolami.

S projektom želimo dokazati, da prav vsak posameznik lahko vpliva na okolje, v kolikor le ima dovolj znanja in informacij. Ravno zato si želimo z Zelenim pingvinom nasloviti mlajšo populacijo, ki bo že v zgodnji mladosti osvojila trajnosten način življenja in svoje znanje prenašala znotraj svoje skupnosti. Tako se bo poraba energije in virov zmanjšala, posledično pa se bodo zmanjšali tudi stroški in emisije. Znižanje emisij bo pripomoglo k ohranjanju okolja.

V projektu Zeleni pingvin sodeluje konzorcij podjetij Iskraemeco, d.d.Mestna občina KranjMestna občina Ljubljanadruštvo Doves in FEE Norway z iniciativo Eko Šola. Projekt je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma in SVRK-a (Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko). Norveški finančni mehanizem predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.