Ker želimo ponuditi učencem skozi devetletni izobraževalni proces tudi dejavnosti v katerih lahko učenci dodatno razvijajo svojo ustvarjalnost, nadarjenost, si urijo spretnosti in razvijajo sposobnosti, naj si bo to v času pouka, igre, interesnih dejavnostih, neobveznih izbirnih predmetov, izleti … torej v okviru časa, ki ga otroci preživijo v šoli, smo se odločili, da poprosimo različna podjetja, trgovine … , da nam z materialnimi ali finančnimi donacijami pomagajo popestriti izvedbo različnih zgoraj omenjenih dejavnostih.

Z učenci bi učiteljice izvedle marsikaj, pa zaradi pomanjkanja materiala, ki pa je povezan seveda z denarjem, žal ne moremo izpeljati, tako kot bi želele in si učenci zaslužijo.

Nekaj donatorjev se je že odzvalo, zato se jim iz srca zahvaljujemo. Prosili pa bi tudi vas starše, da nam pri tem pomagate. Morda imate firmo in lahko materialno ali finančno podprete kakšno interesno dejavnost na šoli, ali prispevate igrače za naše najmlajše, športne rekvizite, papir, karton, les ipd. …, morda poznate koga iz svoje okolice, kakšno podjetje in namignete za kakšno donacijo. Vsakega prispevka bomo veseli.

Hvala vsem da ste in z nami soustvarjate boljši svet za naše učence, vaše otroke.