Našo šolo v šolskem letu 2023/24 obiskuje 509 učencev.