V letošnjem šolskem letu bomo ponovno izvajali Šolsko shemo Evropske unije, v okviru katere bomo razdeljevali sadje in zelenjavo vsem učencem.

Uravnotežena prehrana otrok in mladostnikov naj bi dnevno vsebovala zadostno količino sadja in zelenjave, vendar po naših raziskavah otroci in mladostniki slednjih ne uživajo dovolj. Da bi spodbudili uživanje sadja in zelenjave v šolskem prostoru smo se ponovno vključili v projekt. Omenjeni ukrep izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje. Evropska unija je Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti (razredne ure z vsebinami sadja in zelenjave, naravoslovni dnevi, obiski sadovnjakov, delavnice, kjer učenci oblikujejo plakate, panoje, pripravljajo razstave …).

Cilji sheme šolskega sadja in zelenjave so ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave, zagotoviti trajno povečanje sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov, otrokom in mladostnikom v EU omogočiti enake možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave ter ustaviti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Vsem učencem od 1. do 9. razreda bomo ponudili en obrok sadja in ali zelenjave enkrat tedensko brezplačno. Obrok bomo razdelili učencem ob prisotnosti učiteljev v deset minutnem odmoru, ko ni malice.

 

cherry