Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost, katere izvršilni organ je šolski parlament. Šolsko skupnost vodi Maja Kejžar.

Šolska skupnost zbira pripombe, predloge, izboljšave, sodeluje pri organizaciji šolskih prireditev in spregovori na temo otroškega parlamenta, ki ima letos naslov Duševno zdravje otrok in mladih. Otroški parlament bo vodila Polona Sodnik.

SREČANJE OTROŠKEGA PARLAMENTA 2024