Podaljšano bivanje (PB) je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirana po pouku. Namenjena je učencem od 1. do 5. razreda. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Učencem 4. in 5 razredov je podaljšano bivanje zagotovljeno do 15. ure.

 

V času PB se prepletajo naslednje dejavnosti:

  • kosilo,
  • samostojno učenje,
  • ustvarjalno preživljanje časa
  • in sprostitvena dejavnost.

 

Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo s poudarkom na kulturi prehranjevanja.

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki. V čim večji meri jo poskušamo izvajati na svežem zraku v šolskem gozdičku in na igrišču.

Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje učnih aktivnosti: pisanju domače naloge, učenju…

Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato morajo učenci dopolniti domače naloge doma.

Ustvarjalno preživljanje časa je namenjeno razvedrilu, ustvarjanju, sprostitvi… Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami z določenim ciljem.

O prevzemu otroka mora biti učitelj vedno obveščen. Če so učenci v učilnici, ga starši počakajo pred razredom.

Vsaka sprememba odhoda učenca mora biti sporočena v pisni obliki.

 

Obrazec – izpis iz OPB