PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje (PB) je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirana po pouku. Namenjena je učencem od 1. do 5. razreda.

Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Učencem 4. in 5 razredov je podaljšano bivanje zagotovljeno do 15. ure.

V času PB se prepletajo naslednje dejavnosti:

  • kosilo,
  • samostojno učenje,
  • ustvarjalno preživljanje časa
  • in sprostitvena dejavnost.

Kosilo poleg prehrane obsega tudi pripravo na kosilo s poudarkom na ustrezni higieni in kulturi prehranjevanja. V okviru projekta Zdrava šola si prizadevamo tudi zmanjšati hrup v jedilnici.

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki. V čim večji meri jo poskušamo izvajati na svežem zraku v šolskem gozdičku in na igrišču.

Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje učnih aktivnosti: pisanju domače naloge, učenju, branju…

Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato morajo učenci dopolniti domače naloge doma.

Ustvarjalno preživljanje časa je namenjeno razvedrilu, ustvarjanju, sprostitvi… Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami z določenim ciljem.

O prevzemu otroka mora biti učitelj vedno obveščen.

Učenci 1. razreda prihajajo in odhajajo iz šole vedno v spremstvu. Spremstvo so lahko starši, stari starši, sorodniki, znanci ter sestre in bratje, starejši od 10 let. Če odide v spremstvu osebe, mlajše od 10 let, je potrebno soglasje staršev.

Vsaka sprememba odhoda učenca mora biti sporočena v pisni obliki.

Obrazec – izpis iz OPB