Z DOBRIMI MEDSEBOJNIMI ODNOSI IN SPOŠTOVANJEM MED UČENCI, ZAPOSLENIMI IN STARŠI USTVARJAMO TEMELJE ZA KVALITETNO POSREDOVANJE IN PRIDOBIVANJE ZNANJA, VEŠČIN IN IZKUŠENJ. UČENCE VZGAJAMO V DUHU STRPNOSTI DO SOČLOVEKA IN Z ODGOVORNOSTJO DO OKOLJA. DOSEGAMO REZULTATE, KI DAJEJO UGLED IN PREPOZNAVNOST ŠOLI.