Ostali vpisi /izpisi (od 2. do 9. razreda) potekajo osebno po dogovoru s šolsko svetovalno službo.