Svetovalne delavke  ob sodelovanju  ostalih pedagoških delavcev, staršev, učencev, vodstva in zunanjih institucij  delujejo pri reševanju pedagoških, psiholoških, vzgojnih in socialnih problemov. Pomagajo pri poklicnih odločitvah učencev, svetujejo učencem, ki imajo učne težave in z njimi izvajajo učno pomoč, vodijo delo z  nadarjenimi učenci ter se  vključujejo v preventivne dejavnosti, ki bodo pripomogle  k izboljšanju šolske klime in reda.

Svetovalna služba ima uradne ure vsak dan v dopoldanskem času po predhodni najavi po elektronski pošti (neza.zelinka@osszkr.si, jasna.korenjak@osszkr.si, ziva.gros@osszkr.si, petra.fon@osszkr.si).

 

SVETOVALNE DELAVKE:

 

Jasna Korenjak

Kontakt: jasna.korenjak@osszkr.si; 04/280 28 13

 

Suzana Čajić

Kontakt: suzana.cajic@osszkr.si, 04/280 28 21

 

Petra Fon

Kontakt: petra.fon@osszkr.si, 041/976 903

 

Neža Zelinka

Kontakt: neza.zelinka@osszkr.si, 04/280 28 17