Na šoli poteka pouk v 24 oddelkih, ki jih obiskuje 510 učencev.

Letos imamo osem oddelkov podaljšanega bivanja, v katere so vključeni učenci  1., 2., 3. in 4. razreda.

 

Razred Št. oddelkov Št. učencev
1. 2 48
2. 3 69
3. 3 57
4. 3 62
5. 2 46
Skupaj 13 282

 

Razred Št. oddelkov Št. učencev
6. 3 60
7. 3 61
8. 2 45
9. 3 62
Skupaj 11 228