Z učitelji  se boste lahko pogovorili na govorilnih urah po naslednjem razporedu:

 

RAZRED UČITELJ UČILNICA GOVORILNE URE
1. a

Gabi Čimžar

Ida Ažbe

kabinet GU torek,  9.30–10.15
1. b

Meta Zibelnik

Klavdija Debelak

kabinet GU Petek,  9.30–10.15
1. c

Lucija Legat

Klavdija Debelak

kabinet GU četrtek, 9.30–10.15
2. a Mateja Smolej Maržič kabinet GU sreda, 9.30–10.15
2. b Slađana Ristić kabinet GU sreda, 8.25–9.10
3. a Simona Benedik kabinet GU četrtek,  8.25–9.10
3. b Polona Kavčič kabinet GU petek, 8.25–9.10
4. a Marjeta Svoljšak učilnica 43 sreda, 7.30–8.15
4. b Emiliana Logar kabinet GU torek, 8.25–9.10
4. c Polona Zevnik kabinet GU ponedeljek, 10.25–11.10
5. a Andreja Zakotnik kabinet GU ponedeljek,  9.20–10.05
5. b Anja Bernik kabinet GU petek, 9.30–10.15
6. a Sabina Kolman kabinet GU torek, 9.30–10.15
6. b Marko Popit kabinet GU ponedeljek, 10.25–11.10
6. c Klaudija Habjan kabinet GU petek, 10.25–11.10
7. a Lidija Švigelj  kabinet GU petek, 11.15–12.00
7. b Neva Pogačnik kabinet GU petek,  8.25–9.10
8. a Tomi Tomšič učilnica 46 ponedeljek, 10.25–11.10
8. b Lejla Sirk kabinet GU sreda, 10.25–11.10
9. a Mirjam Sitar učilnica GOS petek, 9.20–10.05
9. b Breda Markelj kabinet GU četrtek, 10.25–11.10
9. c Anita P. Zalašček učilnica 22 torek, 8.25–9.10

 

 

 

UČITELJ UČILNICA GOVORILNE URE
Irena Černe kabinet GU četrtek, 10.25–11.10
Anja Draksler kabinet GU ponedeljek, 10.25–11.10
Polona Gašperšič kabinet GU sreda, 10.25–11.10
Alenka Glastovec pisarna po dogovoru
Saša Grimšič kabinet GU ponedeljek, 7.30–8.15
Sonja Kadivec kabinet GU ponedeljek, 10.25–11.10
Maja Kejžar kabinet GU ponedeljek, 9.30–10.15
Martina Kern rač. kabinet po dogovoru
Darja Lebar kabinet GU sreda, 12.05–12.50
Branko Milovanovič kabinet ŠPO četrtek, 11.15–12.00
Polona Sodnik kabinet GU sreda, 12.05–12.50
Julijana Šarčević kabinet GU petek, 9.20–10.05
Primož Šeme kabinet sreda 8.25–9.10
Katarina Škufca kabinet po dogovoru
Rebeka Zupanec kabinet sreda, 8.25–9.10
Marko Žun kabinet ŠPO ponedeljek, 11.15–12.00

 

 

 

Skupne govorilne ure za vse učence razredne in predmetne stopnje bodo enkrat mesečno vsak drugi delovni torek za starše učencev od 1. do 9. razreda od 18.00 do 19.00.

Na skupnih govorilnih urah bodo prisotni vsi učitelji in šolski svetovalni delavki. Zaželeno je, da se za razgovor pri svetovalnih delavkah dogovorite vnaprej.

Razpored  skupnih govorilnih ur po mesecih

8. oktober 2019
12. november 2019
10. december 2019
14. januar 2020
februar – roditeljski sestanki z govorilnimi urami
10. marec 2020
14. april 2020

12. maj 2020

 

Z učitelji pa se boste lahko pogovorili  tudi izven skupnih govorilnih ur. Ko boste starši menili, da je potrebno govoriti z učiteljem, pokličite in se dogovorite za  pogovor.