Dopoldanske in popoldanske govorilne ure priporočila za uspešno sodelovanje

Starše obveščamo, da bomo glede na epidemiološko sliko izvajali govorilne ure v šoli ali po telefonu ali preko videokonference.

Starši se udeležite govorilnih ur vsaj enkrat v redovalnem obdobju, v primeru učnih ali vzgojnih  težav učenca  pa večkrat oziroma po potrebi. Na govorilne ure se najavite razredniku (tudi ostalim učiteljem na predmetni stopnji) po e-pošti. E-naslovi s povezavo so objavljeni na šolski spletni strani.

Učitelj vam bo sporočil termin (dan, uro) govorilnih ur.  Z njim se boste tudi dogovorili o načinu izvedbe. Ob dogovorjeni uri vas bo učitelj kontaktiral.

V primeru, da boste dogovorjeni za govorilne ure v šoli, boste ob dogovorjenem terminu počakali pred šolo. Učitelj vas bo povabil v šolo (prišel iskat). Govorilne ure v šoli bodo potekale ob upoštevanju vseh higienskih priporočil NIJZ (razkuževanje rok, nošenje zaščitnih mask). Udeleži naj se jih samo eden od staršev.

Glede na trenutno stanje predlagamo, da se poslužujete govorilnih ur »na daljavo«.

V pričakovanju uspešnega sodelovanja vas pozdravljamo.

                                                                        Učitelji in ravnateljica Fani Bevk

 
Skupne govorilne ure za vse učence razredne in predmetne stopnje bodo
enkrat mesečno vsak drugi delovni torek,
za starše učencev od 1. do 9. razreda od 18.00 do 19.00.
Na skupnih govorilnih urah bodo prisotni vsi učitelji in šolski svetovalni delavki.
Zaželeno je, da se za razgovor pri učiteljih in svetovalnih delavkah dogovorite vnaprej.

Z učitelji pa se boste lahko pogovorili  tudi izven skupnih govorilnih ur.
Ko boste starši menili, da je potrebno govoriti z učiteljem,
pokličite in se dogovorite za  pogovor.