Poslovnik sveta šole

Najvišji ORGAN UPRAVLJANJA je SVET ŠOLE, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (Lea Cahunek, Barbara Gunčar, Nežka Zupan), trije predstavniki staršev (Tina Kokalj, Miha Štucin, Damjana Kocjanc Fajfar) in pet predstavnikov delavcev šole (Marko Popit, Tomi Tomšič, Klavdija Debelak, Rebeka Zupanec in Polona Kavčič).

2019

Zapisnik 11. 6. 2019

Zapisnik 3. 10. 2019

Zapisnik 26. 11. 2019

2018

Zapisnik 28. 2.2018

Zapisnik 5. 6. 2018

Zapisnik 2. 10. 2018