2019 2.  9. ZAČETEK POUKA, OBJAVA MINISTROVEGA SKLEPA DOLOČITEV TRETJEGA PREDMETA PRI NPZ UČENCEV 9. RAZREDA
28. 10.–1. 11. JESENSKE POČITNICE
31. 10. DAN REFORMACIJE
1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE
24. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
25. 12. BOŽIČ
26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

2020

 

25. 12.–2. 1. NOVOLETNE POČITNICE
1. 1. –2. 1. NOVO LETO
3. 1. POUKA PROST DAN
31. 1. ZAKLJUČEK I. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
7. 2. PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
8. 2. PREŠERNOV DAN – SLOV.  KULTURNI PRAZNIK
14. in 15. 2. INFORMATIVNA DNEVA  ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
17. 2.–21. 2. ZIMSKE POČITNICE
13. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK
27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
27. 4.–1. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
1. in 2. 5. PRAZNIK DELA
5. 5. NPZ IZ SLOVENŠČINE ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA
7. 5. NPZ IZ MATEMATIKE ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA
11. 5. NPZ IZ TRETJEGA PREDMETA ZA UČENCE  9. RAZREDA IN NPZ IZ TUJEGA JEZIKA ZA UČENCE 6. RAZREDA
1. 6. SEZNANITEV UČENCEV Z DOSEŽKI PRI NPZ ZA UČENCE 9. RAZREDA, VPOGLED V OVREDNOTENE PISNE NALOGE
8. 6. SEZNANITEV UČENCEV Z DOSEŽKI PRI NPZ ZA UČENCE 6. RAZREDA, VPOGLED V OVREDNOTENE PISNE NALOGE
15. 6. ZAKLJUČEK POUKA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
16. 6.–29. 6. 1. ROK – PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI ZA UČENCE 9. RAZREDA
24. 6. ZAKLJUČEK POUKA  ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA;  RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL; PROSLAVA PRED DNEVOM  DRŽAVNOSTI
25. 6. DAN DRŽAVNOSTI
26. 6.–9. 7. 1. ROK – PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA
26. 6.–31. 8. POLETNE POČITNICE
18. 8.–31. 8. 2. ROK – PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI ZA UČENCE OD 1. DO 9. RAZREDA