Starši oziroma zakoniti zastopniki morajo po 45. členu ZOsn v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Otroka se vpiše v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva.

Vpis v poteka v mesecu februarju, starši na dom prejmete vabilo za vpis.

Šolski okoliš OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ:

Cankarjeva ulica, Cesta talcev: sode št. od 4 do 18, ter 19A, 19B, 19C, 19E, 23, 23A,23B, 23C, 23D, 23E, 25, 25A, 27, 27A; Cesta 1. maja: 1A, 2, 4, 6, 6A, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 71, 73, 75, 77; Čirče, Glavni trg: 4 – 17, Gregoričeva ulica, Grmičeva ulica; Huje; Ljubljanska cesta od št. 2 do 6; Mlekarska ulica; Nadižarjeva ulica, Pintarjeva ulica, Poštna ulica, Retljeva ulica, Savska cesta, Sejmišče, Skalica, Smledniška cesta, Stara cesta: 1 do 19 (razen 3a); Staretova ulica; Šmidova ulica, Tavčarjeva ulica: 24, 26, 28, 35, 37, 37A, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51A, 53; Tomšičeva ulica: 19A, 21, 21A, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Trubarjev trg; Ulica Tatjane Odrove, Vodopivčeva ulica; Župančičeva ulica: 1, 2, 2A; celotno naselje Hrastje

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v šolski okoliš OŠ Staneta Žagarja Kranj:                                                                                          –   otroka obvezno vpišete pri nas,
–   na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.
Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo najkasneje do 1. marca tekočega leta.

Morebitni prepisi v šolo drugega šolskega okoliša so možni zgolj ob soglasju obeh šol.