Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kjer najdete vse informacije v zvezi z vpisom, razpisi, omejitvami, rokovnikom, dijaškimi domovi …

srednjesolsko_izobrazevanje/

Srednješolski izobraževalni programi:

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/index.htm

Spletni servis za poklicno izobraževanje

http://www.mojaizbira.si

Interesni test Kam in kako

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako

Karierni plac za mlade

Elektronski prenosi prijav

https://www.gov.si/teme/vpis v srednjo solo

Obrazec za prenos prijavnice 2021/22

Seznam svetovalnih delavcev

CIPS – Center za informiranje in poklicno svetovanje

http://www.ess.gov.si/ncips/cips

Štipendije

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/

trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/

http://www.rra-giz.si/

Uporabne informacije za mlade

http://www.mestomladih.si/dijaski-os/

http://www.dijaski.net/