Poleg čebelnjaka smo posadili sadno drevje, ki bo našim čebelam nudilo pašo, nam pa pridelek. Sajenje sta opravila vrtnarja, pomagali pa so jima tretješolci in drugošolci. Posadili smo nekaj starih sort in nekaj odpornih sort jablan (crjevič, mošancelj, gorenjska voščenka, goriška sevka, merkur, karneval) ter domačo slivo, hruško konferans in češnjo lapins.
Ob igrišču so zasajene še tri navadne lipe, ob magnoliji in macesnu pa rdečelistni in gorski javor. Tudi ti listavci nudijo dobro pašo za naše čebele.

Večino sadik nam je podaril Zavod Mohanji za dobrobit ljudi in narave, prevzeli pa smo jih v Drevesnici Zakotnik v Dorfarjah in Okrasni drevesnici Ziher – Špur v Medvodah.

V naši galeriji si lahko ogledate nekaj utrinkov z naše delovne akcije, prikazane pa so tudi sorte sadnega drevja s plodovi.


Če se boste doma tudi sami lotili sajenja, si lahko na spletni strani drevesnice ogledate pravilen
postopek.

NAVODILO ZA SAJENJE SADNIH SADIK
http://www.drevesnica-zakotnik.com/?page=nasveti