NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2023

»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.«

                                                                                                           Richard Steele

Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB) 2023 bo potekal od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 8. oktobra (zaključek Tedna otroka). V tem mesecu bodo po Sloveniji organizirani številni dogodki in dejavnosti. 

Sporočila za javnost – Nacionalni mesec skupnega branja 2023 (pismen.si)

Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Kot zmožnost in družbena praksa se razvija vse življenje v različnih okoliščinah in na različnih področjih ter prežema vse človekove dejavnosti. Vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega in bralno kulturo(pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje).

Na  zanimanje za branje, ljubezen do knjig in na bralno pismenost ima primarno vpliv družina, njene navade in bralne kulture. 

Strokovni delavci na  naši šoli se trudimo, da bi med učenci širili zanimanje za branje in jih ozaveščali  o pomenu branja in bralne pismenosti.

Dejavnosti, določene v posameznih strokovnih aktivih,  bodo pri pouku  v nacionalnem mesecu skupnega branja potekale v vseh razredih, ohranjali pa jih bomo skozi vse šolsko leto.

Koristne povezave:

Dejavnosti Mestne knjižnice Kranj:  

https://www.mkk.si/asset/Y55WKAstRxXHrySbn

Mesečnik spletne strani za mlade To sem jaz:

https://mailchi.mp/nijz/e-mesecnik-za-mlade-iz-programa-to-sem-jaz-julij-2023

                                                                                                 Polona Gašperšič